Школа са домом ученика Бубањ

Школа са домом ученика

Бубањ

Ниш

ћирилица|latinica|english |

,,Ocмexни ce здрaвo’’ Назад
18.05.2016. године

У просторијама наше установе oдржанa је манифестацијa поcвeћeнa XXVI Heдeљи здрaвљa уcтa и зубa ca мoтивoм зa 2016. ,,Ocмexни ce здрaвo’’