Школа са домом ученика Бубањ

Школа са домом ученика

Бубањ

Ниш

ћирилица|latinica|english |

„Дани дефектолога 2017.“ Назад
09.02.2017. године

09. - 12. 02. у Новаом Саду је одржан традиционални годишњи струковни сусрет дефектолога и специјалних педагога Србије „Дани дефектолога 2017.“. Традиционлни организатори скупа су били Друштво дефектолога и Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду. Централна тема Стручно научне конференције је била „Актуелни приступи у раду са децом са тешкоћама у развоју, особама са инвалидитетом и поремећајем понашања“. Чланови нашег колектива су узели учешће и на овогодишњием струковном сустерту, планеарним излагањима и постер презентацијама. Радови који су предствили нашу установу: „Утицај оштећења слуха на квалитет живота адолесцената“ аутори Јелена Стојадиновић и Милена Бојовић, „Организованост конструктивне прксије код глуве деце млађег предшколског узраста“ аутор Наташа Билић и Проф.др Светлана Славнић, „Специфичности читања у школама за глуве и наглуве ученике“ аутори Тијана Алексић и Маја Јовановић „Распрострањеност етиолошких фактора код стечених оштећења слуха“ аутори Жењка Орошић и Јасмина Китановић, „Значај сензорног парка у раду са децом са сензорним сметњама“ аутори Снежана Чарапић, Предраг Павловић, Драган Каменовић, „Камп спорта и толеранције као још једна могућност у функцији укључења деце са развојним сметњама у свакодневни друштвени живот“ аутори Миомир Грчић, Зоран Јањић, Стеван Грчић, „Остварење људског достојанства кроз инклузивни приступ васпитања и образовања и улога родитеља“ аутори Зоран Јањић, Светлана Јовановић, Милена Мештеровић, Мирјана Младеновић, Ана Станојевић, „Примена елемената НТЦ система учења у раду са слушно оштећеном децом старијег школског узраста“ аутори Милена Мештеровић и Јована Ђурашковић.