Škola sa domom učenika Bubanj

Škola sa domom učenika

Bubanj

Niš

Internacionalni skup u Jagodini Nazad
01.10.2017. године

29.09.2017.- 01.10.2017. Održan je Internacionalni skup – tribina Unapređivanje zdravih stilova života kod učenika sa smetnjama u razvoju, u školi sa domom za učenike ošećenog sluha i govora „11 Maj“ u Jagodini. Cilj ovog skupa/tribine, bila je promocija i unapređivanje zdravih stilova života kod učenika sa smetnjama u razvoju. Učenici naše škole, učestvovali su na ovoj manifestaciji, zajedno sa svojim nastavnicima. Ovom prilikom prikazana je prezentacija o školi, a na tribini su nastavnici govorili o zdravim navikama koje treba da usvoje učenici sa smetnjama u rzvoju. Takođe su izložili hranu karakterističnu za ovo podneblje.