Škola sa domom učenika Bubanj

Škola sa domom učenika

Bubanj

Niš

„Dani defektologa 2018.“ Nazad
01.02.2018. године

01.– 04. februara 2018. godine u Nišu je održan tradicionni godišnji strukovni susret defektologa i spcijalnih pedagoga Srbije „Dani defektologa 2018.“. Tradicionalni organizatori skupa bili su Društvo defektologa i Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu. Centralna tema stručno-naučne konferencije bila je „Novi koncepti za stare izazove“. 400 učesnika uzelo je učešće na konferenciji. Među izlagačima bilo je i gostiju iz inostranstva: Makedonije, Bugarske, Slovenije, Hrvatske i Italije. Konferencija je otvorena u Kongresnoj dvorani u 17 časova. Nakon otvaranja, usledila su uvodna izlaganja među kojma su se istakla: „Asistivne tehnologije- potencijali i primena“, „Spektar autizma- novi koncepti za stare izazove“.Drugi dan počeo je plenarnim izlaganjima u Kongresnoj dvorani, među radovima posebnu pažnju privuklo je izlaganje Elene Veber na temu „Planiranje defektološkog rada- izazovi, problemi i rešenja“, kao i izlaganja „Hiperaktivni sanjari u školi“ i „Terapijski zvuk“. U sesiji Obrazovanje možemo istaći: „Terapija igrom u paru kao sredstvo stimulisanja razvoja dece sa teškoćama u radu“ i „Iskustva defektologa u multidisciplinarnom timu“. Poster prezentacije bile su izložene u holu Kongresne dvorane. Istakli bismo zanimljivije postere: „Plesne radionice u domu za decu sa smetnjama u razvoju“, „Značaj fonetske ritmike u rehabilitaciji sluha i govora“ i „Muzičke stimulacije i asistivna tehnologija“. U holu Kongresnog centra održana je izložba asistivnih tehnologija gde su učesnici bili u prilici da vide neke od novih tehnologija koje se mogu primeniti u radu sa decom sa smetnjama u razvoju. U večernjim časovima, u Narodnom pozorištu održana je predstava „Sami“ u izvođenju dece iz škole sa domom učenika oštećenog sluha „11. maj“ iz Jagodine.U subotu, trećeg dana konferencije u okviru sesije Zdravstvo i rehabilitacija istakli bismo izlaganja na temu „Fenomenologija rada sa roditeljima dece sa teškoćama u razvoju“ i „Analiza strukture rekreaciono-terapijskog centra Bredford Vuds, Indijana, SAD“. U okviru sesije Primeri dobre prakse istakli bismo izlaganja: „Zajedno do cilja“ i „Osobe sa intelektualnom ometenošću na putu socijalne integracije u radnu sredinu“.Na konferenciji je održano šest radionica koje su se bavile različitom tematikom kao što su primena asistivnih tehnologija u radu sa decom sa smetnjama u razvoju, tehnike relaksacije i igra vezana za učenje emocija kod dece iz spektra autizma i uključivanje roditelja u planiranje školskih aktivnosti.