Škola sa domom učenika Bubanj

Škola sa domom učenika

Bubanj

Niš

Stručni skup u banji Sandanski, Bugarska Nazad
15.01.2018. године

12-14.01.2018 Održan je stručni skup u banji Sandanski u Bugarskoj. Ovom prilikom kolege iz naše škole i škole Partenija Zografski iz Makedonije razmenili su iskustva u dosadašnjem radu sa decom. Takođe su napravljeni planovi za saradnju dveju škola u zajedničkim aktivnostima i projektima.