Škola sa domom učenika Bubanj

Škola sa domom učenika

Bubanj

Niš

VIII Naučno-praktična konferencija Nazad
03.04.2018. године

I ove godine 30. marta, održana je VIII Naučno-praktična konferencija „Slušam, govorim, vidim“ u Specijalnoj školi sa domom učenika „Bubanj” u Nišu. Razmenila su se iskustva i znanja sa akcentom na oštećenje sluha, govora, vida i disharmoničnog razvoja dece. Pored naših stručnjaka iz otorinolaringologije, dečje psihijatrije, oftalmologije, pedijatrije, defektologije i drugih oblasti, u radu ovogodišnje konferencije učestvovali su i gosti iz inostranstva. Specijalna škola sa domom učenika „Bubanj“ danas predstavlja modernu ustanovu u kojoj se primenjuju savremena tehnička sredstva i metode za rad sa decom sa raznim smetnjama u razvoju i primer je dobre prakse u regionu. Proteklih godina uložili smo dosta truda i sredstava da stvorimo adekvatne uslove za izvođenje kvalitetne rehabilitacije, obrazovanja i vaspitanja dece sa smetnjama u razvoju. Dosta se ulaže u praćenju savremenih tokova u naučnom delu i edukovanju kadra što je pokazatelj i VIII Naučno praktična konferencija „Slušam, govorim, vidim“. Podršku organizovanju konferenciji dala je i Gradska opština Palilula kao i kompanije Audiovox , Sani optik , i Centar za sluh „Rrexton“.