Школа са домом ученика Бубањ

Школа са домом ученика

Бубањ

Ниш

ћирилица|latinica|english |

Документација

10.12.2019Информатор о раду школе
06.12.2019Биланс стања
06.12.2019Биланс прихода и расхода
06.12.2019Извештај о извршењу буџета-образац 5
06.12.2019II Измена финансијског плана 2019
06.12.2019Финансијски план 2019
06.12.2019Финансијски план 2019 II измена
15.02.2019Годишњи план
15.02.2019План јавних набавки за 2019.