01.-09.2020. II1 bravar Materijali i obrada materijala nastavnik Dragan Kamenović

 

 

 

25., 26.05. i 01.06.2020. II1 bravar Tehnologija rada nastavnik Dragan Kamenović

 

02. i 08.06.2020. II1 bravar Tehnologija rada nastavnik Dragan Kamenović

 

25. i 29.05.2020. II1 bravar SŠ Tehničko crtanje sa mašinskim elementima nastavnik Dragan Kamenović 

 

22. i 23.05.2020. II1 bravar SŠ Tehničko crtanje sa mašinskim elementima nastavnik Dragan Kamenović 

 

29.05.2020. III1 SŠ Praktična nastava nastavnik Aleksandar Timić

29.05.2020. II1 SŠ Praktična nastava nastavnik Aleksandar Timić

 

28.05.2020. III1 SŠ Praktična nastava nastavnik Aleksandar Timić

28.05.2020. II1 SŠ Praktična nastava nastavnik Aleksandar Timić

 

27.05.2020. III1 SŠ Praktična nastava nastavnik Aleksandar Timić

27.05.2020. II1 SŠ Praktična nastava nastavnik Aleksandar Timić

 

26.05.2020. III1 SŠ Praktična nastava nastavnik Aleksandar Timić

26.05.2020. II1 SŠ Praktična nastava nastavnik Aleksandar Timić

 

25.05.2020. III1 SŠ Praktična nastava nastavnik Aleksandar Timić

 

23.05.2020. II1 SŠ Praktična nastava nastavnik Aleksandar Timić

23.05.2020. III1 SŠ Praktična nastava nastavnik Aleksandar Timić

 

22.05.2020. II1 SŠ Praktična nastava nastavnik Aleksandar Timić

22.05.2020. III1 SŠ Praktična nastava nastavnik Aleksandar Timić

 

21.05.2020. II1 SŠ Praktična nastava nastavnik Aleksandar Timić

21.05.2020. III1 SŠ Praktična nastava nastavnik Aleksandar Timić

 

20.05.2020. II1 SŠ Praktična nastava nastavnik Aleksandar Timić

20.05.2020. III1 SŠ Praktična nastava nastavnik Aleksandar Timić

 

19.05.2020. II1 SŠ Praktična nastava nastavnik Aleksandar Timić

19.05.2020. III1 SŠ Praktična nastava nastavnik Aleksandar Timić

 

 

18.05.2020. II1 SŠ Praktična nastava nastavnik Aleksandar Timić

18.05.2020. III1 SŠ Praktična nastava nastavnik Aleksandar Timić

 

 

12. i 23.05.2020. II1 bravar Materijali i obrada materijala nastavnik Dragan Kamenović 

 

15. i 18.05.2020. II1 bravar SŠ Tehničko crtanje sa mašinskim elementima nastavnik Dragan Kamenović 

 

15.05.2020. III1 SŠ Praktična nastava nastavnik Aleksandar Timić 

15.05.2020. II1 SŠ Praktična nastava nastavnik Aleksandar Timić

 

14.05.2020. III1 SŠ Praktična nastava nastavnik Aleksandar Timić

14.05.2020. II1 SŠ Praktična nastava nastavnik Aleksandar Timić

 

13.05.2020. III1 SŠ Praktična nastava nastavnik Aleksandar Timić

13.05.2020. II1 SŠ Praktična nastava nastavnik Aleksandar Timić

 

12.,18. i 19.05.2020. III1 bravar Tehnologija rada nastavnik Dragan Kamenović

12.05.2020. II1 SŠ Praktična nastava nastavnik Aleksandar Timić

12.05.2020. III1 SŠ Praktična nastava nastavnik Aleksandar Timić

12.05.2020. II1 bravar Tehnologija rada nastavnik Dragan Kamenović

 

11.05.2020. III1 SŠ Praktična nastava nastavnik Aleksandar Timić

11. i 12.05.2020. III1 bravar Materijali i obrada materijala nastavnik Dragan Kamenović 

 

09.05.2020. II1 bravar Tehnologija rada nastavnik Dragan Kamenović

09.05.2020. II1 bravar SŠ Tehničko crtanje sa mašinskim elementima nastavnik Dragan Kamenović 

09.05.2020. III1 bravar Materijali i obrada materijala nastavnik Dragan Kamenović

09.05.2020. III1 SŠ Praktična nastava nastavnik Aleksandar Timić

09.05.2020. II1 SŠ Praktična nastava nastavnik Aleksandar Timić

 

08.05. i 12.05.2020. II1 bravar SŠ Tehničko crtanje sa mašinskim elementima nastavnik Dragan Kamenović 

 

05.,09. i 11.05.2020. II1 bravar Materijali i obrada materijala nastavnik Dragan Kamenović

05.,11. i 12.05.2020. II1 bravar Materijali i obrada materijala nastavnik Dragan Kamenović

04.05.-04.05.2020. II1 bravar Tehnologija rada nastavnik Dragan Kamenović

05.05.2020. III1 bravar Materijali i obrada materijala nastavnik Dragan Kamenović

05.05.2020. III1 bravar Tehnologija rada nastavnik Dragan Kamenović

 

04.05.2020. III1 bravar godina srednje škole Materijali i obrada materijala nastavnik Dragan Kamenović 

 

01.05.2020. II1 SŠ Praktična nastava Čas 1-2.  nastavnik Aleksandar Timić

01.05.2020. III1 SŠ Praktična nastava Čas 3-8.  nastavnik Aleksandar Timić

07.05.2020. II1 SŠ Praktična nastava Čas 1-4.  nastavnik Aleksandar Timić

08.05.2020. II1 SŠ Praktična nastava Čas 5-6.  nastavnik Aleksandar Timić

09.05.2020. II1 SŠ Praktična nastava Čas 1-6.  nastavnik Aleksandar Timić

10.05.2020. II1 SŠ Praktična nastava Čas 1-2.  nastavnik Aleksandar Timić

05.05.2020. II1 SŠ Praktična nastava Čas 1-4.  nastavnik Aleksandar Timić

06.05.2020. II1 SŠ Praktična nastava Čas 5-6.  nastavnik Aleksandar Timić

07.05.2020. II1 SŠ Praktična nastava Čas 1-6.  nastavnik Aleksandar Timić

08.05.2020. II1 SŠ Praktična nastava Čas 1-2.  nastavnik Aleksandar Timić

04.05.2020. III1 SŠ Praktična nastava Čas 5-8.  nastavnik Aleksandar Timić

05.05.2020. III1 SŠ Praktična nastava Čas 5-7.  nastavnik Aleksandar Timić

06.05.2020. III1 SŠ Praktična nastava Čas 3-4.  nastavnik Aleksandar Timić

07.05.2020. III1 SŠ Praktična nastava Čas 1  nastavnik Aleksandar Timić

08.05.2020. III1 SŠ Praktična nastava Čas 3-8.  nastavnik Aleksandar Timić 

 

30.04.2020. II1 SŠ Praktična nastava Čas 5-6.  nastavnik Aleksandar Timić 

30.04.2020. III1 SŠ Praktična nastava Čas 5-6.  nastavnik Aleksandar Timić 

 

29.04.2020. II1 SŠ Praktična nastava Čas 5-6.  nastavnik Aleksandar Timić 

29.04.2020. III1 SŠ Praktična nastava Čas 3-4.  nastavnik Aleksandar Timić 

 

28.04.2020. III1 SŠ Praktična nastava Čas 5-7.  nastavnik Aleksandar Timić 

28.04.2020. II1 SŠ Praktična nastava Čas 1-4.  nastavnik Aleksandar Timić 

28.04.2020. III1 bravar godina srednje škole Materijali i obrada materijala nastavnik Dragan Kamenović 

28.04. I 04.05.2020. II1 bravar godina srednje škole Materijali i obrada materijala nastavnik Dragan Kamenović 

28.04.-04.05.2020. III1 bravar godina srednje škole Tehnologija rada nastavnik Dragan Kamenović

28.04.-04.05.2020. II1 bravar godina srednje škole Tehnologija rada nastavnik Dragan Kamenović

28.04. i 05.05.2020. III1 bravar SŠ Tehničko crtanje sa mašinskim elementima nastavnik Dragan Kamenović  

28.04. i 05.05.2020. II1 bravar SŠ Tehničko crtanje sa mašinskim elementima nastavnik Dragan Kamenović 

 

27.04.2020. III1 SŠ Praktična nastava Čas 5-8.  nastavnik Aleksandar Timić 

 

24.04.2020. II1 godina SŠ Praktična nastava Čas 1-2.  nastavnik Aleksandar Timić 

24.04.2020. III1 godina SŠ Praktična nastava,  nastavnik Aleksandar Timić 

 

23.04.2020. II1 godina SŠ Praktična nastava Čas 1-6.  nastavnik Aleksandar Timić 

23.04.2020. II1 godina SŠ Praktična nastava Čas 5. i 6.  nastavnik Aleksandar Timić 

23.04.2020. III1 godina SŠ Praktična nastava,  nastavnik Aleksandar Timić 

 

22.04.2020. III1 godina SŠ Praktična nastava Čas  nastavnik Aleksandar Timić 

 

21.-27.04.2020. III1 Materijali i obrada metala nastavnik Dragan Kamenović

21.04.2020. III1 Tehničko crtanje sa mašinskim elementima nastavnik Dragan Kamenović

21.-27.04.2020. III1 Tehnologija rada nastavnik Dragan Kamenović

21.-27.04.2020. II1 Tehnologija rada nastavnik Dragan Kamenović

21.-27.04.2020. II1 godina srednje škole Materijali i obrada metala nastavnik Dragan Kamenović

24.04.2020. II1 Tehničko crtanje sa mašinskim elementima nastavnik Dragan Kamenović

21.-28.04.2020. III1 Tehničko crtanje sa mašinskim elementima nastavnik Dragan Kamenović

21.04.2020. II1 godina SŠ Praktična nastava, nastavnik Aleksandar Timić 

21.04.2020. III1 godina SŠ Praktična nastava Čas  nastavnik Aleksandar Timić 

 

20.04.2020. III1 godina SŠ Praktična nastava, nastavnik Aleksandar Timić 

 

17.04.2020. II1 godina SŠ Praktična nastava, nastavnik Aleksandar Timić 

17.04.2020. III godina SŠ Praktična nastava, nastavnik Aleksandar Timić 

 

 

16.04.2020. II1 godina SŠ Praktična nastava, nastavnik Aleksandar Timić 

16.04.2020. III1 godina SŠ Praktična nastava, nastavnik Aleksandar Timić 

 

15.04.2020. II1 godina SŠ Praktična nastava, nastavnik Aleksandar Timić 

15.04.2020. III1 godina SŠ Praktična nastava, nastavnik Aleksandar Timić 

15.04.2020. III2 godina srednje škole Mašine i aparati nastavnik Dragan Kamenović 

 

14.04.2020. II1 godina SŠ Praktična nastava, nastavnik Aleksandar Timić 

14.04.2020. III1 godina SŠ Praktična nastava, nastavnik Aleksandar Timić 

14.04.2020. III1 bravar godina srednje škole Tehnologija rada nastavnik Dragan Kamenović

 

13 i 21.04.2020. II1 bravar SŠ Tehničko crtanje sa mašinskim elementima nastavnik Dragan Kamenović

13.04.2020. III1 godina SŠ Praktična nastava, nastavnik Aleksandar Timić 

13 i 21.04.2020. II1 bravar SŠ Tehničko crtanje sa mašinskim elementima nastavnik Dragan Kamenović  

13-14.04.2020. III1 bravar godina srednje škole Materijali i obrada materijala nastavnik Dragan Kamenović 

13-14.04.2020. II1 bravar godina srednje škole Materijali i obrada materijala nastavnik Dragan Kamenović 

13.04.2020. III1 bravar godina srednje škole Tehnologija rada nastavnik Dragan Kamenović 

13. i 14.04.2020. II1 bravar godina srednje škole Tehnologija rada nastavnik Dragan Kamenović 

 

06.-07.04.2020. II1 bravar godina srednje škole Tehnologija rada nastavnik Dragan Kamenović 

06-07.04.2020. II1 bravar godina srednje škole Materijali i obrada materijala nastavnik Dragan Kamenović 

07.04.2020. II2 bravar godina srednje škole Tehničko crtanje sa mašinskim elementima nastavnik Dragan Kamenović  

 

 

06. i 07.04.2020. III1 bravar godina srednje škole Tehnologija rada nastavnik Dragan Kamenović 

07.04.2020. III1 bravar godina srednje škole Tehničko crtanje sa mašinskim elementima nastavnik Dragan Kamenović 

06.04.2020. III1 bravar godina srednje škole Materijali i obrada materijala nastavnik Dragan Kamenović 

 

30.03.2020. III godina srednje škole Praktična nastava, nastavnik Aleksandar Timić 

30.03.2020. II godina srednje škole Praktična nastava, nastavnik Dragan Kamenović

30.03.2020. III godina srednje škole Praktična nastava, nastavnik Dragan Kamenović

 

31.03.2020. II godina srednje škole Praktična nastavanastavnik Aleksandar Timić 

31.03.2020. III godina srednje škole Praktična nastava, nastavnik Aleksandar Timić 

 

01.04.2020. II godina srednje škole Praktična nastava, nastavnik Aleksandar Timić 

01.04.2020. III godina srednje škole Praktična nastava, nastavnik Aleksandar Timić  

 

02.04.2020. II godina srednje škole Praktična nastava, nastavnik Aleksandar Timić 

02.04.2020. III godina srednje škole Praktična nastava, nastavnik Aleksandar Timić 

 

03.04.2020. II godina srednje škole Praktična nastava, nastavnik Aleksandar Timić 

03.04.2020. III godina srednje škole Praktična nastava, nastavnik Aleksandar Timić 

 

 

30-31.03..2020. II godina srednje škole Tehnologija rada nastavnik Dragan Kamenović 

30-31.03..2020. III godina srednje škole Tehnologija rada nastavnik Dragan Kamenović

 

 

30.03.2020. II SŠ Tehničko crtanje sa mašinskim elementima nastavnik Dragan Kamenović

31.03.2020. II SŠ Tehničko crtanje sa mašinskim elementima nastavnik Dragan Kamenović

 

07.04.2020. II godina srednje škole Praktična nastava, nastavnik Aleksandar Timić 

08.04.2020. II godina srednje škole Praktična nastava, nastavnik Aleksandar Timić 

09.04.2020. II godina srednje škole Praktična nastava, nastavnik Aleksandar Timić 

10.04.2020. II godina srednje škole Praktična nastava, nastavnik Aleksandar Timić 

 

06.04.2020. III godina srednje škole Praktična nastava, nastavnik Aleksandar Timić 

07.04.2020. III godina srednje škole Praktična nastava, nastavnik Aleksandar Timić 

08.04.2020. III godina srednje škole Praktična nastava, nastavnik Aleksandar Timić 

09.04.2020. III godina srednje škole Praktična nastava, nastavnik Aleksandar Timić 

10.04.2020. III godina srednje škole Praktična nastava, nastavnik Aleksandar Timić