Школа са домом ученика Бубањ

Школа са домом ученика

Бубањ

Ниш

ћирилица|latinica|english |

Предшколско образовање

Један од четири нивоа Специјалне школе са домом ученика „Бубањ” је и предшколско образовање и васпитање деце са сметњама и тешкоћама у развоју. Васпитно-образовни рад развојних група предшколског програма организован је тако да обезбеђује васпитање и образовање деце, негу, исхрану, дневни одмор, рекреацију у складу са развојним потребама деце, али и њиховим специфичностима, као и потребама њихових породица, и то кроз 2 програма:

 1. Програм предшколског образовања и васпитања:

 2. - програм неге и васпитања деце узраста од 6 месеци до 3 године
  - програм васпитања и образовања деце узраста од 3 до 5,5 година


 3. Припремни предшколски програм:
С тим у вези, делатност рада остварује се кроз организовање целодневног рада са децом у оквиру развојних група:

 • у млађој развојној групи, узраста деце од 6 месеци до 3 године
 • - 6-12 месеци
  - 12-18 месеци
  - 18-24 месеца
  - 18-36 месеци

 • у старијој развојној групи, узраста деце од 3 до 5,5 година

 • у припремној предшколској групи, узраста деце од 5,5 до 7 година, тј. до поласка у први разред основне школе (по потреби се организује останак деце у продуженом боравку).
Дефектолози-васпитачи, стручни сарадници и медицинске сестре, који остварују програм неге и васпитања деце (од 6 месеци до 3 године), као и програм васпитања и образовања деце (од 3 године до поласка у школу), планирају и прате резултате свог рада, који се односи на узраст деце у њиховој развојној групи. На тај начин остварује се квалитетан рад у односу на специфичности рада, као и креативност у раду и прилагођеност потребама деце, њиховим индивидуалним и узрасним особинама.