Школа са домом ученика Бубањ

Школа са домом ученика

Бубањ

Ниш

ћирилица|latinica|english |

Јавне набавке

Информације о јавним набавкама

Школа са домом ученика "Бубањ" Ниш врши набавку добара, услуга и радова у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12) и уз примену одговарајућих подзаконских аката.
Сви огласи могу се видети на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке Републике Србије.