Школа са домом ученика Бубањ

Школа са домом ученика

Бубањ

Ниш

ћирилица|latinica|english |

Јавне набавке

Информације о јавним набавкама

Школа са домом ученика "Бубањ" Ниш врши набавку добара, услуга и радова у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12) и уз примену одговарајућих подзаконских аката.
Сви огласи могу се видети на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке Републике Србије.
Јавна набавка добара
Јавна набавка мале вредности број: 2D /2017.

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда у поновљеном поступку јавне набавке мале вредности број: 01/Д-2017. поновљени поступак за партију број 1- месо и месне прерађевине

Позив понуђачима
Конкурснa докуменатацијa
Одклука о додели уговора
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности број: 09/Д-2017.

Позив понуђачима
Конкурснa докуменатацијa
Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке број: ОП-2/Д-2015.

Позив понуђачима
Конкурснa докуменатацијa
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности број: 3/Д-2014 - Набавка добара -Производи за одржавање хигијене за потребе Специјалне школе са домом ученика "Бубањ" у Нишу

Позив понуђачима
Конкурснa докуменатацијa
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности број: 4/Д-2014 - Набавка добара - Материјал за посебне намене, обликована у партијама: материјал за фризерску, педикирску, машинску, кројачку и То радионицу, разна електро роба и разна хемијска роба

Конкурснa докуменатациja
Позив понуђачима
Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке број: 8-Д/2013 - Јавна набавка енергената, недостајућих количина лож уља за потребе грејања школе "Бубањ" у грејној сезони 2013/2014. године.

Позив понуђачима
Конкурснa докуменатацијa
Обавештење о закљученом уговору