Школа са домом ученика Бубањ

Школа са домом ученика

Бубањ

Ниш

ћирилица|latinica|english |

Јавне набавке

Информације о јавним набавкама

Школа са домом ученика "Бубањ" Ниш врши набавку добара, услуга и радова у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12) и уз примену одговарајућих подзаконских аката.
Сви огласи могу се видети на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке Републике Србије.
Јавна набавка радова
Јавна набавка мале вредности број: 4-R/2017 – Извођење радова на Адаптацији мокрог чвора за девојчице у склопу фискултурне сале у Специјалној школи са домом ученика „Бубањ“ у Нишу

Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација
Измењена конкурсна документација
Обавештеење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Јавна набавка мале вредности број: 3Р/2017. – Адаптација мокрог чвора у склопу фискултурне сале у Специјалној школи са домом ученика „Бубањ“ у Нишу

Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Питања и одговори
Питања и одговори 2
Питања и одговори 3
Одлука о додели уговора
Јавна набавка мале вредности број: 404-1Ш/40-2017. – Извођење радова на на крову и други посебни грађевинско занатски радови на објекту Специјална школа са домом ученика „Бубањ“ у Нишу

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Јавна набавка мале вредности број: 404-1Ш/25-2017. – Извођење радова на на крову и други посебни грађевинско занатски радови на објекту Специјална школа са домом ученика „Бубањ“ у Нишу

Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација
Одлукa о обустави поступка јавне набавке мале вредности
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности број: 02R/2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока
Измена конкурсне документације
Измењена спецификација радова
Питања и одговори
Одлука о додели уговора
Јавна набавка мале вредности број: 2/Р-2014 - Санација улазног степеништа у дом

Позив понуђачима
Конкурснa докуменатацијa
Јавна набавка мале вредности број: 1- Р– адаптација помоћног улаза за децу са телесним инвалидидтетом

Обавештење о закљученом уговору
Конкурснa докуменатацијa
Јавна набавка мале вредности број: 2-Р/2013 - Адаптација учионице у кабинет за сензорну интеграцију, међупростора у "монтесори кабинет" и мокар чвор у приземљу, замена пода у кабинету за домаћинство и израда ограде на степеништу хола

Позив понуђачима
Конкурснa докуменатацијa
Обавештење о закљученом уговору