Школа са домом ученика Бубањ

Школа са домом ученика

Бубањ

Ниш

ћирилица|latinica|english |

Јавне набавке

Информације о јавним набавкама

Школа са домом ученика "Бубањ" Ниш врши набавку добара, услуга и радова у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12) и уз примену одговарајућих подзаконских аката.
Сви огласи могу се видети на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке Републике Србије.
Јавна набавка услуга
Јавна набавка мале вредности број: 1PU/2017 . - ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ за потребе Специјалне школе са домом ученика ''Бубањ'' у Нишу.

Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација
Одговор
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности број: 2/У-2014 - Јавна набавка услуге обезбеђења школе

Позив понуђачима
Конкурснa докуменатацијa