Школа са домом ученика Бубањ

Школа са домом ученика

Бубањ

Ниш

ћирилица|latinica|english |

Основно образовање

Основно образовање одвија се у учионицама и кабинетима опремљеним најсавременијим асистивним технологијама. Од првог до четвртог разреда одвија се у форми разредне наставе, по редовном наставном плану и програму уз примену ИОПа (индивидуални наставни план и програм). Од петог до осмог разреда настава се реализује у форми предметне наставе. Посебан акценат стављамо на пружање подршке и помоћи ученицима да се што успешније социјално интегришу и постану функционални чланови друштва.