Школа са домом ученика Бубањ

Школа са домом ученика

Бубањ

Ниш

ћирилица|latinica|english |

Специфичности рада и асистивне технологије

Концепција и организација рада установе прилагођена је пре свега специфицним потребама наших корисника. Корисници наших терапијских услуга су данас деца са различитим развојним поремећајима, стога смо опремили и по задатим стандардима адаптирали и прилагодили просторе за рад њиховим потребама, па су данас саставни део терапијског крила:

- Snoozy соба која се користи у раду са децом коју карактерише претерана или смањена сензорна осетљивост. Суштина је подстицати дете да истражује и да се на тај начин код њега пробуде различите сензације. Безбедан амбијент који детету пружа сигурност.


- монтесори кабинет у коме се у аутентичној Монтесори средини примењује метода славне италијанске педагогиње. Примена Монтесори методе доприноси развоју интелигенције, пажње и концентрације. Кроз низ практичних вежби дете се оспособљава да самостално функционише у обављању свакодневних животних активности. Сви чланови нашег дефектолошког тима поседују сертификате за рад по овом програму.


Реедукација психомоторике изводи се у оквиру радне собе. Дете уз помоћ терапеута користи своје тело и покрет у циљу сазнавања себе и света око себе. Реедукација користи покрет како би се подстицао развој у свим областима дечијег функционисања.


Кабинет за сензорну интеграцију, у коме се сензорно интегративна терапија спроводи индивидуално, а који је опремљен различитом опремом за вестибуларну, проприоцептивну, тактилну, аудидивну визуелну и олфакторну стимулацију. Сензорно интегративна терапија намењена је: Терапију спроводе дефектолози који поседују међународно признати сертификат за сензорно интегративне терапеуте.


Корективна гимнастика која се реализујуе у сали за физичко васпитање је вид кинезитерапије и примене покрета у превентивне и корективне сврхе. У зависности од врсте покрета, карактера вежби и циља који се треба постићи вежбе могу имати превентивно-профилистички, терапеутски и корективни карактер.


Провера и праћења слушног статуса детета одвија се у аудиолошком кабинету где се сваком детету мери слух.


У аудиолошкој лабараторији (уколико је потребно) се врши одређивање слушних апарата према степену оштећења слуха, као и фитинг и узимање отисака за израду индивидуалних слушних олива.


Зависно од потреба деце у кабинетима за индивидуални третман ради се на развијању основних елемената говора и слушања и другим потребним подручјима рада у складу са тешкоћама самог детета.


Фонетска ритмика и музичке стимулације доприносе ослобађању гласова и формирању нових речи.


Medos system мултимедиални систем за едукацију деце остећеног слуха чијом применом се постиже значан напредак у процесу рехабилитације и едукације деце оштећеног слуха предшколског узраста.