Школа са домом ученика Бубањ

Школа са домом ученика

Бубањ

Ниш

ћирилица|latinica|english |

Запослени

Директор установе успешно руководи колективом компетентних наставника сурдолога, предметних наставника, васпитача, стручних сарадника.
Људски ресурси јесу основни фаkтор организације рада наше установе и темељ дугорочног успеха, од кога зависе укупни резултати. Дефектолошки кадар као потенцијал установе представља нашу покретачку и стваралачку снагу, а ефективна интерна комуникација и тимски рад кључ нашег успеха. Људски потенцијали распоређени су по тимовима, па у оквиру установе делују: тим за саветовање и пријем деце, тим за разредну наставу, тим за предметну наставу, тим за практичну наставу, тим за васпитни рад, тим за сензорну интеграцију.Директор школе


Горан Маловић


Помоћници директора


Драган Каменовић


Драгана Павловић


Оливера СтевановићНаставни кадар


Јелена Арсић


Јелена Јоцковић


Јован Бушковић


Јована Ђурашковић


Љиљана Томић


Александар Стојановић


Ана Димитријевић


Благоје Каменовић


Брана Бајовић


Весна Антић


Владан Радивојевић


Гордана Крстић


Гордана Огњановић


Драган Јовановић


Драгана Каменовић


Душица Вељковић


Елизабета Костић Милић


Жељка Орошић


Зоран Јањић


Зоран Станковић


Зоран Миленковић


Маја Милошевић


Маја Ђорић


Марија Павловић


Марија Ранђеловић


Марко Канић


Миљана Стојковић


Милан Видојковић


Милена Бојовић


Милена Мештеровић


Милош Станковић


Милунка Илић Станковић


Миомир Грчић


Миомира Мирчић


Мирјана Младеновић


Наталија Панчић


Наташа Билић


Наташа Миленковић


Невена Поповић


Немања Стевановић


Никола Стаменковић


Петар Спасојевић


Предраг Павловић


Предраг Милошевић


Радован Стоиљковић


Сања Тошић


Сава Мишић


Сандра Петровић


Саша Матијашевић


Силвана Петковић


Славољуб Недић


Снежана ЧарапићВаспитни кадар


Јасмина Китановић


Љиљана Стојиљковић


Владица Станишић


Далиборка Стојковић


Ивана Трајковић Вушај


Маја Јовановић


Милица Анђелковић


Милица Божидаревић


Никола Станковић


Оливера Ђошић Вучић


Сандра Тошовић


Стеван Грчић


Татјана Дикић


Тијана ИлићСтручни сарадници


Емилија Ранђеловић


Жаклина Михајловић Арсић


Зоран Петровић


Милан КостадиновићАдминистрација


Биљана Стојановић


Горица Митровић


Милован Миладиновић


Саша Павловић


Снежана ЖивковићМедицинско особље


Јасмина Ђорђевић


Јелена Денић Зековић


Јована Јанковић


Јована Станишић


Ивана Грујовић


Марија Ахмед


Милена Стојановић


Радмила СтанковићПомоћно особље


Јасна Лукић


Јелена Ђукић


Јелена Ристић


Јелена Стојановић


Љиљана Стојиљковић


Биљана Арсић


Весна Стефановић


Данијела Петровић


Добри Ђорђевић


Драган Ранђеловић


Лалица Најдановић


Марија Стојановић


Марија Ристић


Милена Ристић


Наташа Живић


Славица Мишић


Снежана Мијовић