Škola sa domom učenika Bubanj

Škola sa domom učenika

Bubanj

Niš

Zaposleni

Direktorka ustanove uspešno rukovodi kolektivom kompetentnih nastavnika surdologa, predmetnih nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika.
Ljudski resursi jesu osnovni faktor organizacije rada naše ustanove i temelj dugoročnog uspeha, od koga zavise ukupni rezultati. Defektološki kadar kao potencijal ustanove predstavlja našu pokretačku i stvaralačku snagu, a efektivna interna komunikacija i timski rad ključ našeg uspeha. Ljudski potencijali raspoređeni su po timovima, pa u okviru ustanove deluju: tim za savetovanje i prijem dece, tim za razrednu nastavu, tim za predmetnu nastavu, tim za praktičnu nastavu, tim za vaspitni rad, tim za senzornu integraciju.Direktor škole


Snežana Čarapić


Nastavni kadar


Jelena Stojadi. Živadinović


Jasmina Kitanović


Jelena Cvetković


Jovana Đurašković


Aleksandar Stojanović


Ana Dimitrijević


Blagoje Kamenović


Brana Bajović


Vesna Antić


Vladan Radivojević


Vukica Spasić Pančić


Dragan Kamenović


Dragana Pavlović


Dušica Veljković


Elizabeta Kostić Milić


Željka Orošić


Zoran Stanković


Zoran Janjić


Ivana Grujović


Maja Milošević


Maja Jovanović


Marija Ranđelović


Marija Pavlović


Marija Milev Rašić


Marina Mišić Cvetanović


Miljana Stojković


Milan Vidojković


Milena Bojović


Milena Mešterović


Milunka Ilić Stanković


Miomir Grčić


Mirjana Mladenović


Nataša Bilić


Nevena Popović


Nemanja Stevanović


Nikola Stamenković


Nina Mirović


Olivera Stevanović


Petar Spasojević


Predrag Pavlović


Predrag Milošević


Radovan Stoiljković


Saša Matijašević


Slavoljub Nedić


Snežana Đorđević


Tijana AleksićVaspitni kadar


Bratislava Božilović


Vladica Stanišić


Daliborka Stojković


Marko Kanić


Nikola Stanković


Sandra Petrović


Sandra Jocev Đorđević


Stevan GrčićStručni saradnici


Emilija Ranđelović


Milan KostadinovićAdministracija


Gorica Mitrović


Ilija Krstić


Saša Pavlović


Snežana ŽivkovićMedicinske sestre


Jasmina Đorđević


Jelena Denić Zeković


Jovana Stanišić


Jovana Janković


Jovana KrstićPomoćno osoblje


Jasna Lukić


Jelena Đukić


Jelena Ristić


Ljiljana Stojiljković


Biljana Arsić


Danijela Petrović


Dobri Đorđević


Dragan Ranđelović


Lalica Najdanović


Marija Stojanović


Milena Ristić


Nataša Živić


Slavica Savić


Snežana Mijović