Школа са домом ученика Бубањ

Школа са домом ученика

Бубањ

Ниш

ћирилица|latinica|english |

Стручно усавршавање

Наш наставни кадар се континуирано усавршава, у складу са актуелним теоретским и пре свега практичним потребама дефектолошког позива. Прошли смо бројне едукације и усавршавања локалног и међународног карактера ради стицања нових и проширивања постојећих знања. Комплетан дефектолошки кадар поседује сертификате за рад по Монтесори програму, један број колега успешно је похађао међународну едукацију за сензорно интегративне терапеуте, а сви чланови тима прошли су опште едукације из области сензорне интеграције и реедукације психомоторике. Члан нашег тима је и један реедукатор психомоторике.

Један број колега прошао је програме, едукације и тренинга за писање пројеката ЕУ, како би и у тој сфери били конкурентни на тржишту и што савременије адаптирали и припремили простор потребама наших корисника. Предметни наставници и наставници практичне наставе континуирано се обучавају и унапређују своја знања у области методике наставе и у оквиру своје стручне области. Како би на најадекватнији начин одговорили захтевима и изазовима дефектолошке праксе наши наставници су активни учесници актуелних семинара и форума у земљи и региону.