NOVI KORONA VIRUS - KAKO DA SE ZAŠTITITE

 

            

 

Često perite ruke sapunom i vodom (u trajanju najmanje 20 sekundi) ili koristitte sredstvo za dezifenkciju na bazi 70% alkohola. 

Izbegavajte bliski kontakt sa osobama koje imaju poišenu temperaturu, kijaju i/ili kašlju. 

Izbegavajte pozdravljanje rukovanjem i ljubljenjem, a sa sagovornicima održavajte razdaljinu od najmanje jednog metra. 

Ako kašljete ili kijate prekrijte usta i nos nadlakticom ili papirnom maramicom. Maramicu odmah bacite u kantu za otpatke sa poklopcem i operite ruke. 

Često provetravajte prostorije u kojima boravite. 

Ne uzimajte antibiotike na svoju ruku.