NOVEMBAR Četvrta nedelja

 

Fizičko i zdravstveno vaspitanje nastavnik Zoran Janjić

Praktična nastava nastavnik Petar Stojković

Tehnologija rada nastavnik Nenad Cvetković

Tehnologija grafičkog materijala 1 nastavnik Dragan Kamenović

Geografija nastavnica Sandra Petrović

Matematika nastavnica Ana Dimitrijević

Srpski jezik nastavnica Nataša Milenković

Biologija I SŠ nastavnica Nina Mirović

Informatika nastavnik Branisalv Kandić

 

 

 

 

 

 

NOVEMBAR Treća nedelja

 

Hemija 1 nastavnik Dragan Petrović

Poznavanje preparata pedikir-manikir nastavnik Dragan Petrović

Poznavanje preparata frizer nastavnik Dragan Petrović

Informatika nastavnik Branisalv Kandić

Praktična nastava nastavnik Petar Stojković

Tehnologija grafičkog materijala 1 nastavnik Dragan Kamenović

Srpski jezik nastavnica Nataša Milenković

 

 

 

 

NOVEMBAR Druga nedelja

 

Informatika nastavnik Branisalv Kandić

Tehnologija grafičkog materijala 1 nastavnik Dragan Kamenović

Srpski jezik nastavnica Nataša Milenković

Tehnologija rada nastavnik Nenad Cvetković

Biologija I SŠ nastavnica Nina Mirović

Praktična nastava nastavnik Zoran Stanković

Tehnologija rada nastavnik Zoran Mitić

 

 

NOVEMBAR Prva nedelja

 

Geografija nastavnica Sandra Petrović

Tehnologija rada nastavnik Nenad Cvetković

Informatika nastavnik Branisalv Kandić

Srpski jezik nastavnica Nataša Milenković

Matematika nastavnica Ana Dimitrijević

Tehnologija grafičkog materijala 1 nastavnik Dragan Kamenović

Fizičko i zdravstveno vaspitanje nastavnik Zoran Janjić

Prakti;na nastava 1 nastavnik Zoran Mitić

Tehnologija rada nastavnik Zoran Mitić

Tehnologija rada nastavnik Zoran Mitić

Hemija nastavnik Dragan Petrović

Poznavanje preparata pedikir-manikir nastavnik Dragan Petrović

Poznavanje preparata frizer nastavnik Dragan Petrović

Istorija nastavnica Maja Milošević

Biologija I SŠ nastavnica Nina Mirović

 

OKTOBAR Četvrta nedelja

 

Srpski jezik nastavnica Nataša Milenković

Biologija I SŠ nastavnica Nina Mirović

Tehnologija grafičkog materijala 1 nastavnik Dragan Kamenović

Istorija nastavnica Maja Milošević

Matematika nastavnica Ana Dimitrijević

Fizičko i zdravstveno vaspitanje nastavnik Zoran Janjić

Geografija nastavnica Sandra Petrović

Verska nastava Nemanja Stevanović

Hemija nastavnik Dragan Petrović

Poznavanje preparata pedikir-manikir nastavnik Dragan Petrović

Poznavanje preparata frizer nastavnik Dragan Petrović

Praktična nastava nastavnik Zoran Stanković

Prakti;na nastava 1 nastavnik Zoran Mitić

 

OKTOBAR Treća nedelja 

 

Verska nastava Nemanja Stevanović

Hemija nastavnik Dragan Petrović

Poznavanje preparata pedikir-manikir nastavnik Dragan Petrović

Poznavanje preparata frizer nastavnik Dragan Petrović

Informatika nastavnik Branisalv Kandić

Biologija I SŠ nastavnica Nina Mirović

Prakti;na nastava 1 nastavnik Zoran Mitić

Prakti;na nastava 2 nastavnik Zoran Mitić

Prakti;na nastava 3 nastavnik Zoran Mitić

Matematika nastavnica Ana Dimitrijević

Fizičko i zdravstveno vaspitanje nastavnik Stevan Grčić

Geografija nastavnica Sandra Petrović

Tehnologija rada nastavnik Nenad Cvetković

Praktična nastava nastavnik Petar Stojković

Tehnologija grafičkog materijala 1 nastavnik Dragan Kamenović

Fizičko i zdravstveno vaspitanje nastavnik Zoran Janjić

Istorija nastavnica Maja Milošević

Srpski jezik nastavnica Nataša Milenković

Praktična nastava nastavnik Zoran Stanković

 

OKTOBAR Druga nedelja

 

Srpski jezik nastavnica Nataša Milenković

Srpski jezik nastavnica Nataša Milenković

Fizičko i zdravstveno vaspitanje nastavnik Zoran Janjić

Biologija I SŠ nastavnica Nina Mirović

Matematika nastavnica Ana Dimitrijević

Istorija nastavnica Maja Milošević

Tehnologija rada nastavnik Nenad Cvetković

Geografija nastavnica Sandra Petrović

Informatika nastavnik Branisalv Kandić

Praktična nastava nastavnik Zoran Stanković

Prakti;na nastava 1 nastavnik Zoran Mitić

Prakti;na nastava 2 nastavnik Zoran Mitić

 

OKTOBAR Prva nedelja

 

Biologija I SŠ nastavnica Nina Mirović

Tehnologija grafičkog materijala 1 nastavnik Dragan Kamenović

Fizičko i zdravstveno vaspitanje nastavnik Zoran Janjić

Istorija nastavnica Maja Milošević

Srpski jezik nastavnica Nataša Milenković

Matematika nastavnica Ana Dimitrijević

Geografija nastavnica Sandra Petrović

Verska nastava Nemanja Stevanović

Hemija nastavnik frizer pedikir knjigovezac Dragan Petrović

Poznavanje preparata pedikir-manikir nastavnik Dragan Petrović

Poznavanje preparata frizer nastavnik Dragan Petrović

Fizičko i zdravstveno vaspitanje nastavnik Stevan Grčić

 

Peta nedelja

 

Informatika I nastavnik Branisalv Kandić

Istorija nastavnica Maja Milošević

Biologija I SŠ nastavnica Nina Mirović

Matematika nastavnica Ana Dimitrijević

Tehnologija rada nastavnik Nenad Cvetković

Fizičko i zdravstveno vaspitanje nastavnik Zoran Janjić

Praktična nastava nastavnik Zoran Stanković

Tehnologija rada nastavnik Zoran Mitić

Tehnologija rada nastavnik Zoran Mitić

Tehnologija grafičkog materijala 1 nastavnik Dragan Kamenović

Poznavanje preparata pedikir-manikir nastavnik Dragan Petrović

Poznavanje preparata frizer nastavnik Dragan Petrović

Hemija nastavnik frizer pedikir knjigovezac Dragan Petrović

Srpski jezik nastavnica Nataša Milenković

Verska nastava Nemanja Stevanović

 

Četvrta nedelja

 

Fizičko i zdravstveno vaspitanje nastavnik Zoran Janjić

Geografija nastavnica Sandra Petrović

Tehnologija rada nastavnik Nenad Cvetković

Tehnologija grafičkog materijala 1 nastavnik Dragan Kamenović

Tehnologija grafičkog materijala 2 nastavnik Dragan Kamenović 

Verska nastava nastavnik Nemanja Stevanović

Tehnologija rada nastavnik Zoran Mitić

Praktična nastava nastavnik Zoran Stanković

Istorija nastavnica Maja Milošević

Hemija nastavnik Dragan Petrović

Srpski jezik nastavnica Nataša Milenković

Biologija I SŠ nastavnica Nina Mirović

Matematika nastavnica Ana Dimitrijević

Informatika nastavnik Branisalv Kandić

 

Treca nedelja

 

Biologija I SŠ nastavnica Nina Mirović

Informatika I nastavnik Branisalv Kandić

Matematika nastavnica Ana Dimitrijević

Verska nastava Nemanja Stevanović

Istorija nastavnica Maja Milošević

Hemija nastavnik Dragan Petrović

Poznavanje preparata nastavnik Dragan Petrović

Srpski jezik nastavnica Nataša Milenković

Tehnologija grafičkog materijala 1 nastavnik Dragan Kamenović

Fizičko i zdravstveno vaspitanje nastavnik Zoran Janjić

Tehnologija rada nastavnik Zoran Mitić

Praktična nastava nastavnik Zoran Stanković

Tehnologija rada nastavnik Nenad Cvetković

 

 

 

Druga nedelja

 

Informatika nastavnik Branislav Kandić

Srpski jezik nastavnica Nataša Milenković

Biologija I SŠ nastavnica Nina Mirović

Matematika nastavnica Ana Dimitrijević

Istorija nastavnica Maja Milošević

Tehnologija rada nastavnik Zoran Mitić

Praktična nastava nastavnik Zoran Stanković

Geografija nastavnica Sandra Petrović

Tehnologija grafičkog materijala nastavnik Dragan Kamenović

Hemija nastavnik Dragan Petrović

Poznavanje preparata nastavnik Dragan Petrović

Verska nastava Nemanja Stevanović